I Sverige firar vi jul framför allt på julafton, 24 december. Det är vi ganska ensamma om i världen. Det är dock inte så att man i resten av världen firar jul på juldagen, det finns fler datum.

Det har inte varit alldeles enkelt att fastställa när Jesus egentligen föddes, eftersom det inte ges någon exakt angivelse i Bibeln. Det datum som anges är sjätte månaden i Elisabets graviditet. Barnet som Elisabet väntade var Johannes Döparen. Det går dock inte att fastställa datumet från denna hänvisning heller, och flera olika teorier har framförts. Några datum som föreslagits är, förutom 25 december, 2 eller 6 januari, 25 mars (alltså samma datum som Jungfru Marie Bebådelsedag), 18 eller 19 april, 20 maj eller 17 eller 20 november.

Av anledningar som inte är helt klarlagda kom två datum att dominera: 25 december i väst, och 6 januari i öst. Med tiden kom 25 december att betraktas som datumet för Kristi födelse även i öst.

Olika kalendrar

Men, det finns ett viktigt men här. Vilket datum som betraktas som det rätta beror också på vilken kalender man använder. De ortodoxa kyrkorna i bl.a. Bulgarien, Grekland, Rumänien, USA, Albanien och Finland använder den reviderade julianska kalendern, och betraktar 25 december som datumet för Jesu födelse. I många andra ortodoxa kyrkor, däribland den ryska, den ukrainska och den serbiska, använder man den icke-reviderade julianska kalendern. 25 december enligt denna kalender motsvarar 7 januari i den gregorianska kalendern, som är den som används i Sverige. Den koptiska ortodoxa kyrkan av Alexandria och den etiopiska ortodoxa kyrkan använder egna kalendrar, enligt vilken julen infaller på datum som motsvarar 7 eller 8 januari. Den armeniska apostoliska kyrkan använder den gregorianska kalendern, men håller fast vid att Jesus föddes 6 januari,

Julen anses pågå under tolv dagar, från julafton fram till trettondedagen. I Sverige anser dock många att julen pågår ytterligare åtta dagar, fram till 13 januari, också känd som tjugondag Knut. Det är när namnsdagsbarnet heter Knut som julen kastas ut.