Snuset har enligt många svenskar en särskilt plats som nationalklenod. Många förknippar snusets historia med Göteborg, och den syn vi har på snus hänger samman med en syn på vår svenska kulturhistoria. Medan 1800-talets européer rökte cigarr, ägnade sig den breda svenska folkmassan åt snuset.

Idag behandlas snuset med njugg: höjda tobakskatter har bland annat bidragit till att det är svårt att hitta billigt snus. På https://snusers.se/ har man därför en ambition att leverera billigt snus hem till dörren, och kanske gör man det som ett kulturhistoriskt uppdrag att förvalta den svenska idétraditionen, vi har ju till och med ett namn för det: snusförnuft.

Snuset försörjde svenska pensionärer

Snuset var, som Snus och tobaksmuseet uttrycker det:

 ”Lyx för arbetarklassens män, tillverkad av arbetarklassens kvinnor”

Tobaksodlingen var i Sverige ett utbrett fenomen. Man odlade både för eget bruk och genom storodlingar som man delade och förvaltade tillsammans, hantverket var kvinnligt. Under början av 1900-talet stoltserade Sverige med Europas största snusfabrik. Den svenska staten bildade AB Svenska Tobaksmonopolet – och finansierade den svenska pensionen med snusintäkterna. De som bedrev egen snusförsäljning blev tvångsinlösta. Här kan du läsa mer om snusets näringslivshistoria!

Vi vet en hel del om snusets historia i Sverige. Bland annat vet vi att det var de breda folklagren som ägnade sig åt snusning, men även finare klasser åtnjöt denna tobak. I en arkeologisk utgrävning i Inre hamnen i Norrköping hittade man dessutom en mycket välbevarad och fin dosa som man förmodade komma från en man som hette Pehr Gustaf Wadström.